Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

26η/2018 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018, 18:30

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α 

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση  «Ζευγαρολίβαδο» πενήντα πέντε (55) στεμμάτων της Κοινότητας Σαρακίνας  του Δήμου Μετεώρων

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης έκτασης για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων

3.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καταφύτου  οικ.έτους 2019

4.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καλλιρρόης  οικ. έτους 2019

5.-Περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Τ.Κ. Πολυθέας οικ. έτους 2019

6.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

7.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμπάκας

8.-Περί έγκρισης της διενέργειας με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και τον καθορισμό των όρων της: «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαμπάκας»

9.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Δημάρχου (ποινικό).

10.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Άρτεμις χήρα Βασιλείου Τσία.

11.-Απόφαση οικονομικής επιτροπής για παραίτηση ενδίκων μέσων στην υπ’ αριθμ. 40/2018 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας στην υπόθεση Δημητρίου Ζαρκάδα.

12.-Διόρθωση της υπ’ αριθμ.  296/2017  απόφασης της Οικονομικής επιτροπής- συμπληρωματική δαπάνη  για παράσταση και προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.

13.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018