Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

24η/2018 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018, 18:30

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Αλώνια –Σκούμπος» 27 στρ. του οικισμού Βυτουμά της Κοινότητας Καλαμπάκας  του Δήμου Μετεώρων.

2.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018

3.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων Λειψυδρίας του Δήμου Μετεώρων»

5.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Νταύγεια» 9,590 στρ της Κοινότητας  Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

6.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Νταύγεια» 9,028 στρ της Κοινότητας  Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

7.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Φάρμα» 6 στρ της Κοινότητας  Αύρας του Δήμου Μετεώρων.

8.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Πλάκες» 3,845 στρ της Κοινότητας  Αύρας του Δήμου Μετεώρων.

9.-Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση ανακοπής στην υπόθεση Μπριάζα

10.-Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξωδίκου στην υπόθεση Κρίτσα

11.-Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση ανακοπής στην υπόθεση Γκαντέλα

12.-Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παραίτηση ενδίκων μέσων στην υπ’ αριθ. 39/2018 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας στην υπόθεση Νικολάου Κουκούλα