Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

15η/2018 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018, 19:00

Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας


ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Αποδοχή πίστωσης 490.787,90€ για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.
  2. Διαγραφή τιμολογίων και χρεώστες διάφοροι.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
  4. Παραλαβή μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων.
  5. Αίτηση Β’ Δ.Σ. Βλαχάβας για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών ) κατοίκων Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων.
  6. Εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος (περίπτερο) της Κοινότητας Κορυδαλλού του Δήμου Μετεώρων.
  7. Αίτηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κακοπλευρίου (παραχώρηση έκτασης).
  8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου.
  9. Έγκριση μελέτης προμήθειας καυσίμων.
  10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018.

11.Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.