Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενος μήνας
Ανά έτος Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στον μήνα

29η/2017 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, 21:00

Εργατικό Κάντρο Καλαμπάκας


Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Κοκκινόμυλο» της Τ.Κ. Κακοπλευρίου του Δήμου Καλαμπάκας

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Άγιος Γεώργιος» της Τ.Κ. Κακοπλευρίου του Δήμου Καλαμπάκας

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Κυδωνιές» της Τ.Κ. Γαύρου του Δήμου Καλαμπάκας

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Βουτάδες» της Τ.Κ. Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Βουτάδες» της Τ.Κ. Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Κλέφτες» της Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Τέλειος» της Τ.Κ. Οξύνειας του Δήμου Καλαμπάκας

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Ζγάρες» της Τ.Κ. Περιστέρας του Δήμου Καλαμπάκας

9.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Παλιάμπελα» της Τ.Κ. Φωτεινού του Δήμου Καλαμπάκας

10.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης σχολικού αγρού στην Θέση «Λάκα Χατζή» της Τ.Κ. Φωτεινού του Δήμου Καλαμπάκας

11.-Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγρού του κληροδοτήματος Αγγελικής Χας Χρ. Βεληγκέκα της Τ.Κ. Πολυθέας

12.-ΦΟΠ   (Οικισμός Μύκανη)

13.-Δέσμευση πιστώσεων